Wrzesień w Puszczy Augustowskiej to nie tylko rykowisko. Nad Wigrami można prowadzić ciekawe obserwacje ptaków. O tej porze występują duże koncentracje ptactwa wodno-błotnego.

Jest tutaj kilka dogodnych miejsc z wybudowanymi pomostami lub wieżami widokowymi, np. na przestrzeni ok 700m można skorzystać z trzech pomostów na dwóch różnych zbiornikach wodnych. Wigry to jedno z niewielu miejsc w kraju objętych konwencją ramsarską chroniąca akweny wodno-błotne istotne dla tegoż ptactwa. Jeszcze przed utworzeniem WPN jezioro w 1975r zostało wpisane przez IUCN na listę najcenniejszych akwenów świata!
Po porannym wypadzie na rykowisko korzystając z dobrej pogody pojechałem nad jezioro. Z łatwością trafiłem na liczne (dużo ponad 100szt.) kormorany. Od kilku lat, niedaleko mają swoje noclegowisko. Latem po wyprowadzeniu lęgów żerują nad Wigrami, by wieczorem zlecieć się nad jedno z tutejszych jezior. Stojąc na przesmyku pomiędzy dwoma zbiornikami mogłem oglądać żerujące kormorany. Równocześnie nisko nad głową ciągnęły klucze po kilka, kilkanaście sztuk.

Z chęcią odwiedziłem ich „noclegownie” gdzie również zastałem kilkadziesiąt osobników.

Co ciekawe była tam też czapla biała. Dalej pojechałem znowu nad Wigry. Tym razem: kilkadziesiąt łysek i kilka perkozów dwuczubych, już w spoczynkowych szatach. Do tego cztery gągoły, że o mewach i łabędziach niemych nie wspomnę. Tylko krzyżówki gdzieś się podziały?
Podsumowując wizyta trwałą dosyć krótko. Największe wrażenie robią ze względu na swoją liczebność kormorany. Jest to ostatnia chwila, żeby je oglądać zanim wybiorą się w daleką podróż.