Wycieczki przyrodnicze po krainie zwanej „Sudowia”

Spis treści (wyprawy):

Rykowisko w Puszczy Augustowskiej
Mazurskie żurawie
W prawdziwej Puszczy
W mateczniku żubrów
Do ostoi łosia
Wiosna na bagnach biebrzańskich
Dolina Rospudy
Suwalski Park Krajobrazowy
Puszcza Sztynorcka i Lehndorffowie
Puszcza Romincka
Ptaki nad Wigrami
Safari łosiowe

Wyprawy dla osób niepełnosprawnych w przygotowaniu.

Kontakt:

Paweł Szyszko – trener przyrody
slowsudowia@gmail.com
tel. 693 637 756

FACEBOOK