Jak leśnik z żubrem…

Jak leśnik z żubrem…

Żubr jest jednym z gatunków, który był na granicy wyginięcia ale udało się go ocalić. Jest to zasługa wielu pokoleń ludzi różnych profesji zaangażowanych w jego ochronę. W powszechnej opinii sukces przypisuje się środowisku dzisiaj byśmy powiedzieli „ochroniarskiemu”....